top of page

EXPORT

Många av de bilar som lämnar oss varje år säljs på export till bland annat Finland, Danmark, Estland och Polen. Vi exporterar ett stort antal bilar årligen och har goda kunskaper om vad som gäller beträffande tull och moms i de flesta länder både i och utanför EU.
Många av våra exportkunder är handlare som vi samarbetat med i flera år och i många fall ber våra kunder även oss att lokalisera och köpa in specifika bilar för deras räkning för att sedan exportera dom vidare.
Vi köper även in bilar åt våra kunder från andra svenska bilhandlare som inte alltid har full koll på hur man skall gå tillväga vid en exportaffär.


Är du en handlare inom EU – Då betalar ni bilarnas netto-pris under förutsättning att bilen har en kvarvarande moms. Momsen betalas i ert hemland när bilen tullas och registreras där. Ni behöver ha ett registrerat VAT-nummer.


Är du en handlare utanför EU – Då köper ni bilen till brutto-pris. När ni tullat och registrerat bilen i ert hemland skickar ni kopia på ert registreringsunderlag till oss varpå momsen återbetalas till er under förutsättning att bilen har en kvarvarande moms. Ni behöver ha ett registrerat VAT-nummer.


Är du en förmedlare inom EU – Samma regler gäller som för handlare. Även ni som förmedlare behöver ha ett registrerat VAT-nummer.


Är du en förmedlare utanför EU- Samma regler gäller som för handlare utanför EU. Även ni som förmedlare behöver ha ett registrerat VAT-nummer.


Är du privatperson bosatt inom EU - Då köper ni bilen till brutto-pris. Som privatperson inom EU går det ej att lyfta eller få tillbaka någon moms.


Är du privatperson bosatt utanför EU - Då köper ni bilen till brutto-pris. När ni tullat och registrerat bilen i ert hemland skickar ni kopia på ert registreringsunderlag till oss varpå momsen återbetalas till er under förutsättning att bilen har en kvarvarande moms. 
 

 

 

Export karta
bottom of page