Försäkring

Med hjälp från Trygg-Hansa har vi möjlighet att bjuda alla våra kunder på en skräddarsydd och extraladdad TryggaMil försäkring. Under de första 14 dagarna efter ditt bilköp är din försäkring kostnadsfri. Utöver detta bjuder vi på 20% under det första året.

CARFAX

Vi erbjuder våra kunder fria CARFAX rapporter på alla våra fordon i lager. Denna tjänst kan nyttjas genom vår blocketbutik. För utskrivet exemplar, vänligen besök Imperium Bil i Järfälla.

CARFAX har byggt upp sin databas med över 14 miljarder fordonsuppgifter med hjälp av information från registreringsmyndigheter, polismyndigheter, serviceställen och verkstäder, Transportstyrelsen, bilhandlare, försäkringsbolag, besiktningsföretag och många fler. Ingen borde köpa en begagnad bil utan att ta del av bilens historik!


 

AutoConcept  

AutoConcept levererar Sveriges mest heltäckande eftermarknadsgaranti som gäller i upp till 36 månader. Vid tecknande av försäkring medföljer även en gratis nyckelförsäkring från AutoConcept, vilket ger dig en ny nyckel upp till 5.000:- kostnadsfritt vid fall av borttappad bilnyckel. Nyckelbricka att fästa på din bilnyckel skickas kostnadsfritt hem till dig via posten. Garantin omfattar plötsligt oförutsedda skador och gäller i alla EU-länder kopplade till EES samt Schweiz.

Svensk Bilgaranti

AB Svensk Bilgaranti är det ledande företaget i Norden på affärskoncept inom bilgarantier. Vi utvecklar kontinuerligt nya garantitjänster till fordonsmarknaden. AB Svensk Bilgaranti samarbetar med välrenommerade bilhandlare i hela Norden. Det alla våra partners har gemensamt är att de erbjuder nya fordon samt begagnade bilar som är ordentligt kvalitetstestade så att de kan leverera garantier till de bilar de saluför.

Vårt affärskoncept bygger på att vi tillhandahåller fordonsbranschen lönsamma garantisystem utvecklat för den skandinaviska marknaden och tillsammans med våra återförsäljare är vi marknadsledande på garantiorienterade mervärdestjänster. Ett brett kontaktnät och kompetenta medarbetare borgar för ett tryggt och långsiktigt samarbete.

Ledorden för AB Svensk Bilgaranti är Kvalitet, Service och Kompetens. Kombinerat med en god Support, bidrar vårt affärskoncept till bättre och lönsammare affärer för både köpare och säljare. Vår strävan är att alltid ge den bästa service när ni behöver den.

Wasa Kredit

Wasa Kredit erbjuder finansieringstjänster till företag och privatpersoner – främst leasing, hyra och avbetalning. Dom arbetar dels via sina samarbetspartners inom till exempel bil-, fritid-, dator- och maskinhandeln, dels direkt med sina företagskunder. Dessutom ger dom lån och kontokortskrediter till privatpersoner.

Deras affärsidé handlar om att jobba snabbt, enkelt och med ett personligt engagemang för dig som kund. Därför har dom ett genomarbetat koncept för leasing, avbetalning, hyra och konsumentkrediter. Det betyder bland annat enkla, tydliga rutiner och snabba kreditbesked.

GARANTIER

Trafiksäkerhetsgaranti 1 - 6 månader eller 200 - 1000 mil:
Denna garanti omfattar alla bilar som sålts av Imperium Bil AB, gäller dock ej för bilar under 30.000:- eller bilar vars mätarställning passerat 200.000 km, bilar i den kategorin säljs helt utan garantier.

Omfattning 

Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening. Garantin omfattar fel på bilen med undantag för extrautrustning så som radio, CD-spelare, dieselvärmare, larm och dylikt. Garantin omfattar heller inte elektriska komponenter så som elhissar, elspeglar, aux-uttag eller elektrisk bagagelucka. Om denna utrustning finns specificerad i bilens annons tillhör det kundens undersökningsplikt att kontrollera att funktionerna fungerar. Garantin gäller inte för fel om Imperium Bil AB kan påvisa att bilen har blivit behäftad med fel på grund av en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, en annan omständighet som beror på konsumenten, som att bilen har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av bilen som sannolikt har inverkat på felets uppkomst, omfattning eller normal förslitning. Garantin gäller inte heller om kunden ej följt tillverkarens krav/rekommendationer gällande skötsel och service av fordonet

Fel 

Med de undantag som har angetts i punkten Omfattning, omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan och som inte skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning. Som fel räknas inte normal förslitning. En begagnad bil kan ibland, med hänsyn till bilens pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel.

Reklamation 

Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på bilen ska han snarast möjligt underrätta Imperium Bil AB. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra garantianspråk.

Konsumentköplagen 

Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art.

Autoconcept.png
wasa.png
SVENSKBIL.png
CARFAX.png
TRYGGHANSA.png